Polityka Cookie

reCAPTCHA
Korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc. (Google) w celu ochrony danych przesyłanych za pośrednictwem tej witryny. Ta funkcja sprawdza, czy wiadomość została faktycznie wysłana przez osobę, aby na przykład zapobiec automatycznemu wysyłaniu wiadomości lub pozostawianiu komentarzy przez „spamboty”. Adres IP odwiedzającego i ewentualnie inne dane są przesyłane w celu umożliwienia działania Google reCAPTCHA. W tym celu treść wiadomości jest przesyłana do Google i przez nią przetwarzana. Adres IP jest niniejszym skracany, a tym samym anonimowy w krajach należących do UE i państwach uczestniczących w traktacie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych przypadkach adres IP jest przesyłany w całości na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. W imieniu właściciela tej witryny Google wykorzystuje te dane do oceny korzystania z tej usługi przez użytkownika. Adres IP przekazany przez reCAPTCHA nie jest łączony z innymi danymi Google. Zasady ochrony danych firmy Google mają zastosowanie do gromadzenia tych danych. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na tej stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Korzystając z reCAPTCHA, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google danych o Tobie w sposób iw celu opisanym powyżej.